Standardutveckling · SIS/TK 120

Allmänna leveransbestämmelser för metall

Metallprodukter levereras med kontrolldokument, som bekräftar att levererade produkter har rätt kvalitet. Standarderna för kontrolldokument och allmänna leveransbestämmelser beskriver hur tillverkaren skall bedriva kvalitetskontrollen och intyga kvaliteten i levererade produkter. Den svenska kommittén är starkt pådrivande och leder det internationella standardiseringsarbetet.

Kvalitetsstyrning, kvalitetskontroll och kontrollintyg enligt standard försäkrar kunden om att få rätt produktkvalitet, men förenklar också spårbarhet av produkterna tillbaks till tillverkare. Arbetet bidrar till ökad säkerhet i samhället och därför hänvisar lagstiftningen ofta till standarden för kontrolldokument. Alla produktstandarder för stål, gjutjärn och aluminium inom CEN och ISO hänvisar också till standarderna för allmänna kontrollbestämmelser och kontrollintyg, och blir därmed en del av kravspecifikationen vid beställning av stålprodukter.

Kommittén samlar svensk kompetens inom området och driver på det internationella standardiseringsarbetet, samtidigt som det är en svensk expertgrupp för tolkning av standarder och som svarar på frågor om kontroll och provning av metallprodukter. 

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén driver Sveriges deltagande i det internationella och europeiska standardiseringsarbetet. Samtidigt är kommittén referensgrupp för sekretariat och ordförande för ISO/TC 17/SC 20 General technical delivery conditions, sampling and mechanical testing methods, samt svensk spegelgrupp till motsvarande europeiska kommitté.

Genom kommitténs ledande position i ISO-arbetet finns det goda möjligheter att påverka grundläggande regler för kvalitetssäkring av metallprodukter. Bättre kvalitetsstyrning på lika villkor i internationell industri ger lika konkurrensvillkor för den materialtillverkande industrin och flexibilitet i materialanskaffningen för verkstadsindustri och byggsektor.

Ett värdefullt arbete

Som deltagare är du medlem i ett nätverk av experter med förgreningar över hela världen, som påverkar och tolkar standarder och regler inom området. Det ger värdefull kunskap som direkt kan omsättas i det dagliga arbetet. Tidig kunskap om kommande ändringar i standarderna kan reducera kostnader för investeringar i kontrollorganisation och utrustning, liksom i utveckling av IT-system, till stöd för bestyrkande av produkters överensstämmelse med krav i standard och regler. Det ger konkurrensfördelar för metalltillverkare, bättre insatsvaror i verkstadsindustrin och ett säkrare samhälle.

Vill du vara med i kommittén?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbete i kommittén och inom internationell standardisering. Arbetar du inom produktion eller inköp av metallprodukter så kan vi erbjuda ett intressant och kompetensutvecklande nätverk. 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Alleima Tube AB, Sandviken
Björneborg Steel AB, Björneborg
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 17, Steel
ISO/TC 17/SC 20, General technical delivery conditions, inspection documents and sampling for mechanical testing
CEN/TC 459/SC 12, General issues
CEN/TC 459/SC 12/WG 2, Model for providing mechanical property data of steels
CEN/TC 459/SC 12/WG 4, Requirements for Inspection Documents and Technical Delivery Conditions for Steel Products
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på SIS Dokument.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Per Hofslagare
Ordförande
SSAB EMEA AB