Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-4:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 4: Vägledning för användning av ISO 14404-serien (ISO 14404-4:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-4:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 4: Vägledning för användning av ISO 14404-serien (ISO 14404-4:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance for calculating the CO2 intensity at steel plants with all types of
process routes, by defining the boundary, CO2 emission factors and the intermediate products for which
upstream emissions are considered for all types of process routes. In particular, this document provides
guidance applicable to the ISO 14404 series to the types of steel plants listed below. This document also
includes the Universal Calculation Sheet, which covers all relevant emission sources from ISO 14404-1,
ISO 14404-2 and ISO 14404-3 to assist the calculation of CO2 emissions.
i. Steel plants with different process routes from ISO 14404-1, ISO 14404-2 and ISO 14404-3 (7.2.1)
ii. Steel plants with more than one process route (7.2.2)
iii. Steel plants purchasing pig iron from the outside (7.2.3)
iv. Steel plants and rerollers purchasing part or all of crude steel from outside (7.2.4)
Moreover, this document provides additional guidance to the entire ISO 14404 series for the
following topics.
a) Evaluation of exported slags
b) Evaluation of by-product gas
c) Evaluation of stock
d) Selection of calorific values and emission factors for electricity and fuel
Conversion to energy consumption and to consumption efficiency can be obtained using Annex A.
While the use of the calculation result is outside the scope of this document, appropriate applications
and inappropriate application are recommended in Annex B.

Ämnesområden

Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-4:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 4: Vägledning för användning av ISO 14404-serien (ISO 14404-4:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production — Part 4: Guidance for using the ISO 14404 series (ISO 14404-4:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80040109

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-20

Antal sidor: 52