Standard Svensk standard · SS-EN 10168:2004

Stålprodukter - Kontrollintyg - Informationsförteckning och beskrivningar

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard innehåller en förteckning över den information som förmedlas i kontrollintyg enligt EN 10204 för stålprodukter och den ger en översiktlig beskrivning av intygen. Avsikten är att eliminera kommunikationsproblem inom den europeiska handeln genom införande av standardiserade beteckningar och kodnummer för information som kan förekomma i intygen. ANM. Dessa beteckningar kan också användas i leveransdokument.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Verktygsstål (77.080.20) Järn och stålprodukter Allmänt (77.140.01)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Steel products - Inspection documents - List of information and description

Artikelnummer: STD-37581

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-15

Antal sidor: 26