Standard Swedish standard · SS-EN 10168:2004

Steel products - Inspection documents - List of information and description

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10168:2004

Steel products - Inspection documents - List of information and description
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard innehåller en förteckning över den information som förmedlas i kontrollintyg enligt EN 10204 för stålprodukter och den ger en översiktlig beskrivning av intygen.
Avsikten är att eliminera kommunikationsproblem inom den europeiska handeln genom införande av standardiserade beteckningar och kodnummer för information som kan förekomma i intygen.
ANM. Dessa beteckningar kan också användas i leveransdokument.

Subjects

Technical product documentation (01.110) Steels (77.080.20) Iron and steel products in general (77.140.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10168:2004

Steel products - Inspection documents - List of information and description
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-37581

Edition: 1

Approved: 10/15/2004

No of pages: 26