Standard Swedish standard · SS-EN 10168:2004

Steel products - Inspection documents - List of information and description

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard innehåller en förteckning över den information som förmedlas i kontrollintyg enligt EN 10204 för stålprodukter och den ger en översiktlig beskrivning av intygen. Avsikten är att eliminera kommunikationsproblem inom den europeiska handeln genom införande av standardiserade beteckningar och kodnummer för information som kan förekomma i intygen. ANM. Dessa beteckningar kan också användas i leveransdokument.

Subjects

Technical product documentation Steels Iron and steel products in general


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Steel products - Inspection documents - List of information and description

Article no: STD-37581

Edition: 1

Approved: 10/15/2004

No of pages: 26