Standard Svensk standard · SS-EN 10204:2005

Metalliska varor - Typer av kontrolldokument

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10204:2005

Metalliska varor - Typer av kontrolldokument
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden beskriver kontrolldokument för handel med metallprodukter där tillverkaren bekräftar att leveransen uppfyller kraven i beställningen. Dessutom anges leveransdata som märkning och mängd. Köparen kan begära dokument på högre nivå som innebär att provningsresultat redovisas eller att en egen representant övervakar provningen hos tillverkaren och validerar dokumentet.

Ibland benämns dessa dokument också materialintyg eller materialcertifikat. Standarden vänder sig därför till alla som tillverkar, handlar med eller köper metallprodukter. Användning av kontrolldokument enligt denna standard krävs bland annat för stålprodukter för tryckbärande anordningar och byggnadsapplikationer. I det senare fallet medges också CE-märkningen i dokumentet.

Omfattning
1.1 Denna Europastandard definierar de olika typer av kontrolldokument som enligt fordringarna i köpeavtal lämnas till köparen vid leverans av metalliska varor, t ex plåt, band, stång, smide, gjutgods, oavsett framställningsmetod.
1.2 Om så överenskoms i köpeavtal kan den även tillämpas för andra varor än varor av metall.
1.3 Denna standard skall användas tillsammans med standarder för allmänna tekniska leveransbestämmelser för respektive produkt.
ANM. 1 En förteckning över information som kan förekomma i kontrolldokument beskrivs i tillämpliga dokument för stålprodukter, t.ex. EN 10168.
ANM. 2 I bilaga A finns en sammanställning av de olika kontrolldokumenten.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Järn och stålprodukter Allmänt (77.140.01) Formvaror av icke-järnmetaller Allmänt (77.150.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10204:2005

Metalliska varor - Typer av kontrolldokument
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Metallic products - Types of inspection documents

Artikelnummer: STD-39293

Utgåva: 3

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10204/A1 , SS-EN 10204