Standard Swedish standard · SS-EN 10204:2005

Metallic products - Types of inspection documents

Status: Valid

Scope
1.1 Denna Europastandard definierar de olika typer av kontrolldokument som enligt fordringarna i köpeavtal lämnas till köparen vid leverans av metalliska varor, t ex plåt, band, stång, smide, gjutgods, oavsett framställningsmetod. 1.2 Om så överenskoms i köpeavtal kan den även tillämpas för andra varor än varor av metall. 1.3 Denna standard skall användas tillsammans med standarder för allmänna tekniska leveransbestämmelser för respektive produkt. ANM. 1 En förteckning över information som kan förekomma i kontrolldokument beskrivs i tillämpliga dokument för stålprodukter, t.ex. EN 10168. ANM. 2 I bilaga A finns en sammanställning av de olika kontrolldokumenten.

Subjects

Technical product documentation (01.110) Iron and steel products in general (77.140.01) General (77.150.01)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-39293

Edition: 3

Approved: 4/8/2005

No of pages: 24

Replaces: SS-EN 10204/A1 , SS-EN 10204