Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4885:2018

Järn- och stålprodukter - Värmebehandling - Terminologi (ISO 4885:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 4885:2018 defines important terms used in the heat treatment of ferrous materials. NOTE The term ferrous materials include products and workpieces of steel and cast iron. Annex A provides an alphabetical list of terms defined in this document, as well as their equivalents in French, German, Chinese and Japanese. Table 1 shows the various iron-carbon (Fe-C) phases.

Ämnesområden

'Produktionsteknik (01.040.25) Metallurgi (01.040.77) Värmebehandling (25.200) Järn och stålprodukter Allmänt (77.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)

Artikelnummer: STD-80003438

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-09

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 4885:2017