Standard Svensk standard · SS-EN 10020

Definition och klassificering av ståltyper

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard definierar termen stål (se avsnitt 2) och klassificerar ståltyper i - olegerade och legerade stål efter kemisk sammansättning (avsnitt 3), - huvudkvalitetsklasser (se avsnitt 4) definierade av huvudegenskaper eller användningsområden för olegerade stål, rostfria stål och övriga legerade stål.

Ämnesområden

Metallurgi (01.040.77) Verktygsstål (77.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Definition and classification of grades of steel

Artikelnummer: STD-28698

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-09-29

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 10020AC:1991 , SS-EN 10020 T1 , SS-EN 10020