Standard Svensk standard · SS-EN 10020 T1

Definition och klassificering av ståltyper - Tillägg

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10020

Ämnesområden

Verktygsstål (77.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Definition and classification of grades of steel - Amendment

Artikelnummer: STD-14257

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-12-10

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 10020