Standard Swedish standard · SS-EN 10020

Definition and classification of grades of steel

Status: Valid

Scope
Denna europastandard definierar termen stål (se avsnitt 2) och klassificerar ståltyper i - olegerade och legerade stål efter kemisk sammansättning (avsnitt 3), - huvudkvalitetsklasser (se avsnitt 4) definierade av huvudegenskaper eller användningsområden för olegerade stål, rostfria stål och övriga legerade stål.

Subjects

Metallurgy (Vocabularies) (01.040.77) Steels (77.080.20)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28698

Edition: 2

Approved: 9/29/2000

No of pages: 17

Replaces: SS-EN 10020AC:1991 , SS-EN 10020 T1 , SS-EN 10020