Standard Svensk standard · SS-EN 10020AC:1991

Definitioner och klassificering av ståltyper - Tillägg

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 10020

Ämnesområden

Verktygsstål (77.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Definition and classification of grades of steel - Amendment

Artikelnummer: STD-10092

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-12-04

Antal sidor: 2

Korrigerar: SS-EN 10020

Ersätts av: SS-EN 10020