Standardutveckling · SIS/TK 130

Gjutet järn och stål

När vi sitter i vår bil eller på tåget, på väg till arbetet, förutsätter vi att de bärande delarna och de mekaniska komponenterna har en hållfasthet som gör att vi inte skadar oss. Kommittén för gjutet järn och stål skapar förutsättningar för säkra material genom att arbeta fram standarder för bland annat gjutning av järn och smide av stål.

Kommittén för gjutet järn och stål är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa god kvalitet på gjutet järn och stål genom högt ställda krav på bl.a. mekaniska egenskaper. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare och köpare att enas om vilka krav som kan ställas vid tillverkning och användande av gjutet järn och stål.

Standarderna gäller gjutning och smide av järn och stål samt leveransbestämmelser för dessa produkter. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för gjutstål som används i tryckbärande anordningar och klassificering av gjutjärn.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska gjut- och smidesindustrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid tillverkning och användande av våra produkter.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare och köpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussioner med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Framöver fokuserar kommittén bland annat på stålgjutgods för maskiner, bilar, järnväg, jordbruksutrustning med mera.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Gjutet järn och stål. Kanske att du idag jobbar som tillverkare eller inköpare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 17 standarder
ISO 945-1, Mikrostruktur i gjutjärn - Del 1: Grafitklassificering genom visuell provning
EN ISO 945-1, Mikrostruktur i gjutjärn - Del 1: Grafitklassificering genom visuell provning (ISO/FDIS 945-1:2019)
ISO 10679, Stål - Gjutet verktygsstål
ISO 4987, Gjutet järn och stål - Penetrantprovning
ISO 19959, Visuell undersökning av yta på precisionsgjutgods - Stål, nickel och koboltlegeringar
ISO 11971, Gjutstål och gjutjärn - Visuell kontroll av ytkvalitet
ISO 4992-2, Gjutstål - Ultraljudsprovning - Del 2: Gjutstål för komponenter under hög påkänning
ISO 4986, Gjutet järn och stål - Magnetpulverprovning
ISO 17804, Founding - Ausferritic spheroidal graphite cast irons - Classification
ISO 185, Gråjärn - Klassificering
ISO 4992-1, Gjutstål - Ultraljudsprovning - Del 1: Gjutstål för allmänna ändamål
EN 10340-2, Gjutstål för byggnadsändamål - Del 2: Tekniska leveransbestämmelser
EN 10340-1, Gjutstål för byggnadsändamål - Del 1: Allmänt
ISO , Test method for determining nodularity in spheroidal graphite cast irons
, Gjutjärn — Tekniska leveransbestämmelser för gjutgods av gjutjärn
ISO 3755, Cast carbon steels for general engineering purposes
NWI N 323, Casting imperfections
Visa fler Visa färre
Utgivet 59 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
AB Holsbyverken, Vetlanda
Ausferritic AB, Vindeln
SinterCast AB, Katrineholm
Swerea SWECAST AB, Jönköping
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
Volvo Powertrain AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 11, Steel castings
ISO/TC 25, Cast iron and pig iron
ISO/TC 25/WG 16, Materials and properties for design
CEN/TC 190, Foundry technology
CEN/TC 190/WG 1, Technical conditions of delivery and cast material designation
CEN/TC 190/WG 10, Inner defects
CEN/TC 190/WG 11, Surface inspection
CEN/TC 190/WG 5, Grey cast iron and compacted graphite cast iron
CEN/TC 190/WG 6, Malleable cast iron
CEN/TC 190/WG 7, Spheroidal graphite, silicon molybdenum and austempered ductile iron
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Projektledare
+46855552195
jonas.liedberg@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se

Relaterat