Standard Svensk standard · SS-EN 1011-8:2018

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 8: Svetsning av gjutjärn

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements for fusion welding of unalloyed and low-alloy cast iron castings produced in accordance with: - EN 1561, Founding - Grey cast irons; - EN 1562, Founding - Malleable cast irons; - EN 1563, Founding - Spheroidal graphite cast irons. This document does not apply to the joint welding of cast iron castings to other materials.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons

Artikelnummer: STD-80003888

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-07

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 1011-8:2005