Standard Svensk standard · SS-EN 1559-2:2014

Gjutna material - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Tilläggskrav för gjutgods av gjutstål

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 1559 specifies the additional technical delivery conditions for steel castings unless other conditions have been agreed at the time of enquiry and order. This European Standard is also applicable to nickel and cobalt alloy castings.

Ämnesområden

Gjutgods av stål och järn (77.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings

Artikelnummer: STD-103094

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-10-05

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 1559-2