Standard Svensk standard · SS-EN 1370:2012

Gjutning - Undersökning av ytans kondition

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods for the examination of surface condition (roughness and surface discontinuities) of castings.

This European Standard is applicable to all cast metals and all casting processes except die casting.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Gjuteriutrustning (25.120.30) Gjutgods av stål och järn (77.140.80) Utrustning för metallurgisk industri (77.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Examination of surface condition

Artikelnummer: STD-84736

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-01-10

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1370 , SS-EN 12454