Standard Svensk standard · SS-ISO 8017:2007

Formverktyg - Styrpelare, med eller utan ansats (ISO 8017:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the dimensions and tolerances, in millimetres, for headed, straight and shouldered guide pillars and shouldered locating guide pillars intended for use in moulds.

Ämnesområden

Gjuteriutrustning (25.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for moulding - Guide pillars, straight and shouldered, and locating guide pillars, shouldered (ISO 8017:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-60703

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-04-17

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-ISO 8017