Standardutveckling · SIS/TK 277

Press- och formverktyg samt fixturdetaljer

Arbetar du med press- och formverktyg eller fixturdetaljer? Såväl tillverkare av pressverktyg och formverktyg, leverantörer och användare deltar i SIS/TK 277 och vet att de har den senaste informationen om nya standarder för branschen och tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera tolkningar. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Standardiseringsarbetet för dessa verktygstyper och deras element startade i ett sent skede. Detta har inneburit att det ännu föreligger stora skillnader i utbytbarhet mellan olika tillverkare och mellan länder.

Svenska verktygsanvändare, främst inom bilindustrin, samt tillverkare och leverantörer har därför uttryckt önskemål om standardiserade inbyggnadsmått och anslutningsmått såväl mellan verktyg och maskin, som mellan de i verktygen ingående elementen.

Målen för kommittén är att utarbeta internationell och svensk standard för pressverktygens anslutningsmått och styrningar, dimensioner på arbetsyta och yttermått samt de i pressverktyg och formverktyg ingående elementen. Att följa och påverka det internationella standardiseringsarbetet till förmån för svensk industri.

Utöver frågor rörande såväl pressverktyg, formverktyg som fixturdetaljer ingår i arbetsprogrammet för SIS/TK 277 utarbetande av såväl svensk som internationell standard för olika typer av stansar, utstötare, förebearbetade plattor avsedda som ämnen för press- och formverktyg, styrningar för press- och formverktyg samt andra i verktygen ingående element liksom dimensioner på pelarställ.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 64 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Strömsholmen AB, Tranås
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 29/SC 8, Tools for pressing and moulding
ISO/TC 29/SC 8/WG 2, Tools for pressing
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Produktionsteknik (25) Verktyg för spånfri bearbetning (25.120) Pressverktyg, pressar, saxar (25.120.10) Gjuteriutrustning (25.120.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument) 

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

Mårten Johansson
Ordförande
Strömsholmen AB