Standardutveckling · SIS/TK 277

Press- och formverktyg samt fixturdetaljer

Arbetar du med press- och formverktyg eller fixturdetaljer? Såväl tillverkare av pressverktyg och formverktyg, leverantörer och användare deltar i SIS/TK 277 och vet att de har den senaste informationen om nya standarder för branschen och tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera tolkningar. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Standardiseringsarbetet för dessa verktygstyper och deras element startade i ett sent skede. Detta har inneburit att det ännu föreligger stora skillnader i utbytbarhet mellan olika tillverkare och mellan länder.

Svenska verktygsanvändare, främst inom bilindustrin, samt tillverkare och leverantörer har därför uttryckt önskemål om standardiserade inbyggnadsmått och anslutningsmått såväl mellan verktyg och maskin, som mellan de i verktygen ingående elementen.

Målen för kommittén är att utarbeta internationell och svensk standard för pressverktygens anslutningsmått och styrningar, dimensioner på arbetsyta och yttermått samt de i pressverktyg och formverktyg ingående elementen. Att följa och påverka det internationella standardiseringsarbetet till förmån för svensk industri.

Utöver frågor rörande såväl pressverktyg, formverktyg som fixturdetaljer ingår i arbetsprogrammet för SIS/TK 277 utarbetande av såväl svensk som internationell standard för olika typer av stansar, utstötare, förebearbetade plattor avsedda som ämnen för press- och formverktyg, styrningar för press- och formverktyg samt andra i verktygen ingående element liksom dimensioner på pelarställ.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
ISO 24279, Tools for moulding - Injection and compression and transfer moulds -Terminology
ISO 24278, Tools for moulding - Die casting dies - Terminology
ISO 11901-5, Pressverktyg - Gasfjädrar - Del 5:
ISO 12165, Formverktyg - Termer och symboler
ISO 23545, Tools for moulding - Tool specification sheet for moulds for tire
ISO 21223, Tools for pressing - Terminology
Visa fler Visa färre
Utgivet 60 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
HASCO Nordic AB, Hökerum
Strömsholmen AB, Tranås
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 29/SC 8, Tools for pressing and moulding
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Regler för maskinritningar Produktionsteknik Verktyg för spånfri bearbetning Pressverktyg, pressar, saxar Gjuteriutrustning