Standard Svensk standard · SS-ISO 11900-1:2007

Pressverktyg - Stansfästen för snabbväxelstansar - Del 1: Typ A och B, rektangulära och kvadratiska för lätt bearbetning (ISO 11900-1:2007)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pressverktyg, pressar, saxar (25.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for pressing - Ball-lock punch retainers - Part 1: Types A and B, rectangular and square for light duty (ISO 11900-1:2007)

Artikelnummer: STD-60622

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-04-17

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-ISO 11900-1