Standard Svensk standard · SS-ISO 9448-1:2014

Pressverktyg - Styrbussningar - Del 1: Former (ISO 9448-1:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 9448 establishes a classification and an identification of guide bushes for press tools. It covers seven main forms of guide bushes and their methods of mounting.

Ämnesområden

Pressverktyg, pressar, saxar (25.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for pressing - Guide bushes - Part 1: Forms (ISO 9448-1:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100661

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-01-10

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 9448-1