Standard Svensk standard · SS-ISO 10073:2008

Formverktyg - Stödkutsar (ISO 10073:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the dimensions and tolerances, in millimetres, for support pillars intended for use in pressure die-cast dies and in plastics and rubber moulds.

It covers materials and hardness, and specifies the designation of support pillars which meet its requirements.

Ämnesområden

Gjuteriutrustning (25.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for moulding - Support pillars (ISO 10073:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-67198

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-09-15

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 10073