Standard Svensk standard · SS-ISO 6753-2

Pressverktyg och formverktyg - Bearbetade plattor - Del 2: Bearbetade ämnen för formverktyg

Status: Gällande

Ämnesområden

Gjuteriutrustning (25.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for pressing and moulding - Machined plates - Part 2: Machined plates for moulds

Artikelnummer: STD-23684

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-09-25

Antal sidor: 9