Standard Svensk standard · SS-ISO 8693:2016

Formverktyg - Bladutstötare (ISO 8693:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the dimensions and tolerances, in millimetres, of flat ejector pins which are used in compression and injection moulds and in die casting dies.
It also gives material guidelines and hardness requirements, and specifies the designation of flat ejector pins.
Ejector pins with cylindrical head are specified in ISO 6751; shouldered ejector pins are specified in ISO 8694.

Ämnesområden

Skärande verktyg Allmänt (25.100.01) Gjuteriutrustning (25.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for moulding - Flat ejector pins (ISO 8693:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-8023964

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-12-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 8693