Standard Svensk standard · SS-ISO 8693

Formverktyg - Bladutstötare

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 8693:2016

Ämnesområden

Gjuteriutrustning (25.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Tools for moulding - Flat ejector pins

Artikelnummer: STD-24331

Utgåva: 2

Fastställd: 1999-01-08

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-ISO 8693

Ersätts av: SS-ISO 8693:2016