Standard Svensk standard · SS-ISO 16916:2016

Formverktyg - Specifikation - Blankett för underlag vid förfrågan, offerering och beställning (ISO 16916:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines the description and specification of injection moulds to be used when requesting tools (stage of tender) and ordering tools. This International Standard gives data for material acquisition, equipment, structural design of injection moulds including the surfaces of the tool. Information relating to machine-specific data, types of operation and warranty is also contained in this specification sheet.
This International Standard does not apply to compression moulds and die casting dies.

Ämnesområden

Gjuteriutrustning (25.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Press- och formverktyg samt fixturdetaljer, SIS/TK 277

Internationell titel: Tools for moulding - Tool specification sheet for injection moulds (ISO 16916:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8019480

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-03-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 16916:2004