Standard Svensk standard · SS-EN 1370

Gjutning - Kontroll av gjutyta med hjälp av likare

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1370:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1370

Gjutning - Kontroll av gjutyta med hjälp av likare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver en metod för utvärdering
av ytjämnhet på gjutgods med hjälp av ytjämnhetslikare.
Metoden är tillämpbar för alla gjutprocesser (med
undantag av pressgjutning) och för alla gjutna material.
Metoden kan användas för värdering av gjutna
detaljer eller för delytor av gjutna detaljer i gjuttillstånd
(med undantag av ytor som justerats för
oregelbundenheter såsom inloppsrester, mataranslutningar,
grader och formmaterialrester).
Denna metod används inte för utvärdering av gjutgodskvaliteten
med okulärkontroll.2)
Då resultaten av oförstörande provningsmetoder
(ultraljudprovning, penetrantprovning o.s.v.) påverkas
av ytutseendet, är en förberedande utvärdering
av ytjämnheten med denna metod ett hjälpmedel för
den efterföljande oförstörande provningen.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Utrustning för metallurgisk industri (77.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1370

Gjutning - Kontroll av gjutyta med hjälp av likare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Surface roughness inspection by visualtactile comparators

Artikelnummer: STD-20581

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-23

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN 1370:2012