Standard Swedish standard · SS-EN 1370

Founding - Surface roughness inspection by visualtactile comparators

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1370:2012
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1370

Founding - Surface roughness inspection by visualtactile comparators
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver en metod för utvärdering
av ytjämnhet på gjutgods med hjälp av ytjämnhetslikare.
Metoden är tillämpbar för alla gjutprocesser (med
undantag av pressgjutning) och för alla gjutna material.
Metoden kan användas för värdering av gjutna
detaljer eller för delytor av gjutna detaljer i gjuttillstånd
(med undantag av ytor som justerats för
oregelbundenheter såsom inloppsrester, mataranslutningar,
grader och formmaterialrester).
Denna metod används inte för utvärdering av gjutgodskvaliteten
med okulärkontroll.2)
Då resultaten av oförstörande provningsmetoder
(ultraljudprovning, penetrantprovning o.s.v.) påverkas
av ytutseendet, är en förberedande utvärdering
av ytjämnheten med denna metod ett hjälpmedel för
den efterföljande oförstörande provningen.

Subjects

Properties of surfaces (17.040.20) Equipment for the metallurgical industry (77.180)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1370

Founding - Surface roughness inspection by visualtactile comparators
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-20581

Edition: 1

Approved: 5/23/1997

No of pages: 16

Replaced by: SS-EN 1370:2012