Standard Svensk standard · SS-EN 1371-2:2015

Gjutning - Penetrantprovning - Del 2: Precisionsgjutgods

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a liquid penetrant testing method for castings produced by investment casting for general purposes. NOTE Investment casting is sometimes referred to as lost-wax casting. This European Standard applies to all cast metals, except copper-tin and/or copper-tin-lead alloy castings, where copper is the major constituent (see EN 1982 [3]).

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100) Gjutgods av stål och järn (77.140.80) Övrigt (77.150.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Liquid penetrant testing - Part 2: Investment castings

Artikelnummer: STD-105482

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-02-01

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1371-2