Standard Svensk standard · SIS 112132

Blank for cast steel test piece

Status: Gällande

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Blank for cast steel test piece

Artikelnummer: STD-947

Utgåva: 1

Fastställd: 1968-04-01

Antal sidor: 2