Standard Svensk standard · SS 114060:2004

Gjutning - Segjärn - Klassificering av defekter

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard definierar och klassificerar olika förekommande slag av defekter i segjärn enligt SS-EN 1563, Gjutning – Segjärn. Vidare anges krav på när komponenter av segjärn kan godtas efter korrigerande åtgärder.

Ämnesområden

Gjutgods av stål och järn (77.140.80)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Spheroidal graphite cast iron - Defect classification

Artikelnummer: STD-35671

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-20

Antal sidor: 13

Finns även på: SS 114060:2004