Standard Swedish standard · SS 114060:2004

Founding - Spheroidal graphite cast iron - Defect classification

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 114060:2004

Founding - Spheroidal graphite cast iron - Defect classification
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard definierar och klassificerar olika förekommande slag av defekter i segjärn enligt SS-EN 1563, Gjutning – Segjärn. Vidare anges krav på när komponenter av segjärn kan godtas efter korrigerande åtgärder.

Subjects

Iron and steel castings (77.140.80)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 114060:2004

Founding - Spheroidal graphite cast iron - Defect classification
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-35671

Edition: 1

Approved: 2/20/2004

No of pages: 13

Also available in: SS 114060:2004