Standard Svensk standard · SS-ISO 10679:2010

Stål - Gjutet verktygsstål (ISO 10679:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard covers tool-steel compositions for usable cast shapes in the annealed condition.

Ämnesområden

Gjutgods av stål och järn (77.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-75889

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-15

Antal sidor: 20