Standard Svensk standard · SS-EN 1371-1:2011

Gjutning - Penetrantprovning - Del 1: Sand-, kokill- och lågtryckskokillgjutning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a liquid penetrant testing method for castings produced in conventional sand moulds, by gravity and low-pressure die casting, except for investment castings and high-pressure die castings.

This European Standard applies to all cast metals, except copper-tin and/or copper-tin-lead alloy castings, where copper is the major constituent.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100) Gjutgods av stål och järn (77.140.80) Övrigt (77.150.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Founding - Liquid penetrant testing - Part 1: Sand, gravity die and low pressure die castings

Artikelnummer: STD-82417

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-12-05

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 1371-1