Standard Svensk standard · SS-EN 1330-10

Oförstörande provning - Terminologi - Del 10: Termer som används vid visuell kontroll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the terms used in visual testing.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Terminology - Part 10: Terms used in visual testing

Artikelnummer: STD-33811

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-21

Antal sidor: 35