Standardutveckling · SIS/TK 125

Oförstörande provning

Genom oförstörande provning kan kvalitetskrav kontrolleras vid tillverkning,          installation och reparation - utan att deformera eller förstöra produkten. Det är vanligt      att oförstörande provning också används för att leta efter sprickor eller andra skador          på utrustning som är i drift. Metoderna används flitigt inom kärnkraft och tryckkärl som    ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Men det blir allt vanligare att de även        tillämpas inom andra områden för att minimera kassationer.

Med oförstörande provning menas oförstörande provningsmetoder som exempelvis röntgen, ultraljud och olika metoder för ytkontroll. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt 
att säkerställa utformning av olika produkter.

Kommittén är ett forum för experter inom området. De är med och aktivt påverkar 
innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att tillförsäkra säkra anläggningar genom kontroll av produkter innan de
levereras och återkommande kontroller under drift. De omfattar såväl krav på utbildning och examinering av kontrollpersonal som provningsmetoder och kvalitetsklasser för produkter. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att säkerställa att
produkter är fria från inre fel som sprickor och andra skadliga håligheter. Det skapar
därmed förutsättningar för säkra anläggningar.

Standarderna beskriver oförstörande provning av metalliska material som plåt, stång, smiden och gjutgods liksom svetsade och på annat sätt sammanfogade konstruktioner.
De ger också konstruktörer förslag på kvalitetskrav som baseras på kvalitetsklasser inom
till exempel svetsningsområdet.
 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 180 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
AB SKF, Göteborg
Alleima Tube AB, Sandviken
CSM NDT Certification AB, Karlskoga
DEKRA Industrial AB, Solna
Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag, Östhammar
Kiwa Sweden AB, Solna
Labino AB, Vallentuna
NDT Training Center AB, Västerås
SQC Swedish Qualification Centre AB, Täby
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
WesDyne Sweden AB, Täby
Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 135, Non-destructive testing
ISO/TC 135/SC 2, Surface methods
ISO/TC 135/SC 3, Ultrasonic testing
ISO/TC 135/SC 3/WG 5, Ultrasonic test equipment
ISO/TC 135/SC 4, Eddy current testing
ISO/TC 135/SC 5, Radiographic testing
ISO/TC 135/SC 7, Personnel qualification
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds
,
CEN/TC 121, Welding and allied processes
CEN/TC 121/WG 21, Testing of welds
CEN/TC 138, Non-destructive testing
CEN/TC 138/WG 1, Radiographic testing
CEN/TC 138/WG 2, Ultrasonic testing
CEN/TC 138/WG 3, Eddy current testing
CEN/TC 138/WG 4, Penetrant testing
CEN/TC 138/WG 5, Magnetic particle testing
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Produktguide

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Terho Sulkupuro
Ordförande
AB SKF