Standardutveckling · SIS/TK 125

Oförstörande provning

Genom oförstörande provning kan kvalitetskrav kontrolleras vid tillverkning,          installation och reparation - utan att deformera eller förstöra produkten. Det är vanligt      att oförstörande provning också används för att leta efter sprickor eller andra skador          på utrustning som är i drift. Metoderna används flitigt inom kärnkraft och tryckkärl som    ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Men det blir allt vanligare att de även        tillämpas inom andra områden för att minimera kassationer.

Med oförstörande provning menas oförstörande provningsmetoder som exempelvis röntgen, ultraljud och olika metoder för ytkontroll. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt 
att säkerställa utformning av olika produkter.

Kommittén är ett forum för experter inom området. De är med och aktivt påverkar 
innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att tillförsäkra säkra anläggningar genom kontroll av produkter innan de
levereras och återkommande kontroller under drift. De omfattar såväl krav på utbildning och examinering av kontrollpersonal som provningsmetoder och kvalitetsklasser för produkter. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att säkerställa att
produkter är fria från inre fel som sprickor och andra skadliga håligheter. Det skapar
därmed förutsättningar för säkra anläggningar.

Standarderna beskriver oförstörande provning av metalliska material som plåt, stång, smiden och gjutgods liksom svetsade och på annat sätt sammanfogade konstruktioner.
De ger också konstruktörer förslag på kvalitetskrav som baseras på kvalitetsklasser inom
till exempel svetsningsområdet.
 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 40 standarder
ISO 21453, Non-destructive testing - Test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
EN ISO 16018, Oförstörande provning - Terminologi - Termer som används vid ultraljudprovning med phased array teknik
ISO 10675-1, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 1: Stål, nickel, titan och deras legeringar
ISO 10675-2, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 2: Aluminium och dess legeringar
ISO 4773, Non-destructive testing—Method—Ultrasonic Guided wave inspection using phased array technique
ISO 4774, Non-destructive testing—Standard test method for scanning acoustic microscopy
ISO 4776, Non-destructive testing—Standard test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
ISO 17636-1, Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film
ISO 17636-2:2023, Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer
ISO 23865, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - General use of full matrix capture / total focusing technique (FMC/TFM)
ISO 6366, Leak testing in pressured vessels and underground pipelines using radioactive tracer methods
ISO 18563-1, Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av phased array utrustning för ultraljudprovning - Del 1: Instrument
ISO 18563-3, Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av phased array system för ultraljudprovning - Del 3: System
ISO 7963, Oförstörande provning - Ultraljudsprovning - Specifikation för kalibreringsblock Nr 2
ISO 17405, Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Tekniker för provning av pläteringar tillverkade genom svetsning, valsning eller explosionssvetsning
N1961, Non-destructive testing - Test method for determining residual stresses by synchrotron x-ray diffraction
N1961, Non-destructive testing - Test method for determining residual stresses by synchrotron x-ray diffraction.
ISO 5580, Non-destructive testing — Industrial radiographic illuminators — Minimum requirements
EN ISO 5580, Oförstörande provning - Industriella betraktningsapparater för radiogram - Minimifordringar (ISO/DIS 5580:2023)
ISO 16946, Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Specifikation för kalibreringstrappa
EN ISO 18563-3, Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av phased array system för ultraljudprovning - Del 3: System (ISO/DIS 18563-3:2023)
ISO 17635, Oförstörande provning av svetsar - Allmänna regler för metalliska material
ISO 18563-2, Oförstörande provning - Karakterisering och verifiering av fasstyrd ultraljudsutrustning - Del 2: Sonder
ISO 22500, Non-destructive testing — Magnetic flux leakage testing -Corrosion of steel plates and steel pipes of in-service equipment
ISO 22527, Non-destructive testing -Visual Testing With Industrial Endoscope-Part 1:Method
ISO 22530, Non-destructive Testing-Visual Testing With Industrial Endoscope-Part 2: Atlas
ISO 32543-1, Oförstörande provning - Karakterisering av brännfläck hos industriella röntgenutrustningar - Del 1: Röntgenmetod med hålkamera
ISO 16823, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for discontinuities perpendicular to the surface
ISO 16811, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Sensitivity and range setting
ISO 16810, Oförstörande provning - Ultraljudsprovniong - Allmänna principer
EN ISO 16946, Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Specifikation för kalibreringstrappa (ISO/DIS 16946:2023)
ISO 16826, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for discontinuities perpendicular to the surface
ISO 15708-1, Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 1: Terminology
ISO 15708-2, Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 2: Principles, equipment and samples
ISO 15708-3, Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 2: Principles, equipment and samples
ISO 15708-4, Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 4: Qualification
EN ISO 18081, Oförstörande provning - Akustisk emission - Läcksökning med hjälp av akustisk emission (ISO/DIS 18081:2023)
ISO 16827, Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and sizing of discontinuities
ISO 32679, Non-destructive testing — Radiographic testing — Determination of the size of industrial radiographic gamma sources
EN ISO 18563-2, Oförstörande provning - Karakterisering och verifiering av fasstyrd ultraljudsutrustning - Del 2: Arraysonder
Visa fler Visa färre
Utgivet 179 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
AB SKF, Göteborg
Alleima Tube AB, Sandviken
CSM NDT Certification AB, Karlskoga
DEKRA Industrial AB, Solna
Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag, Östhammar
Kiwa Sweden AB, Solna
Labino AB, Vallentuna
NDT Training Center AB, Västerås
SQC Swedish Qualification Centre AB, Täby
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
WesDyne Sweden AB, Täby
Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 135, Non-destructive testing
ISO/TC 135/SC 2, Surface methods
ISO/TC 135/SC 3, Ultrasonic testing
ISO/TC 135/SC 3/WG 5, Ultrasonic test equipment
ISO/TC 135/SC 4, Eddy current testing
ISO/TC 135/SC 5, Radiographic testing
ISO/TC 135/SC 7, Personnel qualification
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds
,
CEN/TC 121, Welding and allied processes
CEN/TC 121/WG 21, Testing of welds
CEN/TC 138, Non-destructive testing
CEN/TC 138/WG 1, Radiographic testing
CEN/TC 138/WG 2, Ultrasonic testing
CEN/TC 138/WG 3, Eddy current testing
CEN/TC 138/WG 4, Penetrant testing
CEN/TC 138/WG 5, Magnetic particle testing
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Produktguide

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Terho Sulkupuro
Ordförande
AB SKF