Standardutveckling · SIS/TK 125

Oförstörande provning

Genom oförstörande provning kan kvalitetskrav kontrolleras vid tillverkning,          installation och reparation - utan att deformera eller förstöra produkten. Det är vanligt      att oförstörande provning också används för att leta efter sprickor eller andra skador          på utrustning som är i drift. Metoderna används flitigt inom kärnkraft och tryckkärl som    ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Men det blir allt vanligare att de även        tillämpas inom andra områden för att minimera kassationer.

Med oförstörande provning menas oförstörande provningsmetoder som exempelvis röntgen, ultraljud och olika metoder för ytkontroll. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt 
att säkerställa utformning av olika produkter.

Kommittén är ett forum för experter inom området. De är med och aktivt påverkar 
innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att tillförsäkra säkra anläggningar genom kontroll av produkter innan de
levereras och återkommande kontroller under drift. De omfattar såväl krav på utbildning och examinering av kontrollpersonal som provningsmetoder och kvalitetsklasser för produkter. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att säkerställa att
produkter är fria från inre fel som sprickor och andra skadliga håligheter. Det skapar
därmed förutsättningar för säkra anläggningar.

Standarderna beskriver oförstörande provning av metalliska material som plåt, stång, smiden och gjutgods liksom svetsade och på annat sätt sammanfogade konstruktioner.
De ger också konstruktörer förslag på kvalitetskrav som baseras på kvalitetsklasser inom
till exempel svetsningsområdet.
 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 41 standarder
EN ISO 10893-3:2011/A1, Oförstörande provning av stålrör - Del 3: Automatiserad fullständig utvändig läckfältsprovning av sömlösa och svetsade (förutom pulverbågsvetsade) ferromagnetiska stålrör för detektering av längs- och/eller tvärgående imperfektioner
EN , Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography with laser excitation
ISO 10893-3/Amd 1, Oförstörande provning av stålrör - Del 3: Automatiserad läckfältsprovning runt omkretsen hos sömlösa och svetsade (förutom pulverbågsvetsade) ferromagnetiska stålrör för detektering av längs- och/eller tvärgående fel
EN ISO 10863, Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudprovning - Time of flight-metod med diffraktionsteknik (TOFD)
EN ISO 16526-3, Oförstörande provning - Spänningsmätning och utvärdering av röntgenrör - Del 3: Spektrometrisk metod
EN ISO 16526-2, Oförstörande provning - Mätning och bedömning av rörspänning - Del 2: Stabilitetskontroll med metod med tjockt filter
EN ISO 16526-1, Oförstörande provning - Spänningsmätning och utvärdering av röntgenrör - Del 1: Spänningsdelningsmetod
EN ISO 14096-2, Oförstörande provning - Kvalificering av system för digitalisering av röntgenbilder - Del 2: Minimikrav
EN ISO 14096-1, Oförstörande provning - Kvalificering av system för digitalisering av röntgenbilder - Del 1: Definitioner och kvantitativ bestämning av bildkvalitet, referensfilm och kvalitetskontroll
EN 17290, Oförstörande provning- Ultraljudsprovning- Undersökning av förlust av tjocklek på grund av erosion och/eller korrosion med hjälpTOFD-teknik
EN ISO 22232-3, Oförstörande provning- Karakterisering och verifiering av utrustning för ultraljudsprovning - Del 3: Kombinerad utrustning
EN ISO 22232-2, sOförstörande provning- Karakterisering och verifiering av utrustning för ultraljudsprovning - Del 2: Sonder
EN ISO 22232-1, Oförstörande provning- Karakterisering och verifiering av utrustning för ultraljudsprovning - Del 1: Instrument
EN ISO 12718, Oförstörande provning - Induktiv provning - Terminologi
ISO 12718, Oförstörande provning - Induktiv provning - Terminologi
ISO 11699-2, Oförstörande provning - Röntgenfilm för användning inom industrin - Del 2: Kontroll av filmframkallning med hjälp av referensvärde
EN 12543-2, Oförstörande provning - Röntgenutrustningar - Karakterisering av brännfläck hos industriella röntgenutrustningar - Del 2: Röntgenmetod med hålkamera
CEN ISO/TS 25107, Oförstörande provning - Guide till kursplan för OFP träning
ISO 17640, Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering
ISO 10675-2, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 2: Aluminium och dess legeringar
ISO 3452-2, Oförstörande provning - Provning med penetrant - Del 2: Provning av penetrantmaterial
ISO 3452-1, Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer
EN ISO 16018, Oförstörande provning - Terminologi - Termer som används vid ultraljudprovning med phased array teknik
ISO 11666, förstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Acceptansnivåer
ISO 22232-3, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test Equipment - Part 3: Combined equipment
ISO 22232-2, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 2: Probes
ISO 22232-1, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments
ISO/TS 25108, Oförstörande provning - Guide for träningsorganisationer för OFP personal
ISO/TS 25107, Oförstörande provning - Guide för kursplan för OFP träning
ISO 21453, Non-destructive testing - Test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
ISO 20486, Oförstörande provning- Läckprovning- Kalibrering av referensläckage för gaser
ISO 11484, Stålprodukter - Arbetsgivarens kvalificeringssystem för oförstörande provnings (OFP)-personal
ISO 10893-7, Oförstörande provning av stålrör - Del 7: Digitalröntgenprovning av svetssömmen hos svetsade stålrör för detektering av fel
EN 17391, Non-destructive testing - Acoustic emission testing - In-service acoustic emission monitoring of metallic pressure equipment and structures - General requirements
ISO 23159, Non-destructive testing - Gamma ray scanning method on process columns
ISO 23864, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of (semi-) automated Full Matrix Capture / Total Focusing Method technology
EN ISO 23243, Oförstörande provning - Terminologi - Termer som används vid ultraljudsprovning med phased array-teknik
ISO 10863, Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Time of flight-metod med diffraktionsteknik
ISO 23243, Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays
ISO 15549, Oförstörande provning - Induktiv provning - Allmänna principer
ISO 10893-6, Oförstörande provning av stålrör - Del 6: Radiografisk provning av svetsen hos svetsade stålrör för detektering av imperfektioner
Visa fler Visa färre
Utgivet 176 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 125/AG 01, Ytmetoder
SIS/TK 125/AG 02, Ultraljudsprovning
SIS/TK 125/AG 03, Induktiv provning
SIS/TK 125/AG 04, Radiografisk provning
SIS/TK 125/AG 05, Läcksökning
SIS/TK 125/AG 06, Kvalificering av personal
SIS/TK 125/AG 07, Termografisk provning
SIS/TK 125/AG 08, Akustisk emission
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
AB SKF, Göteborg
CSM NDT Certification AB, Karlskoga
DEKRA Industrial AB, Solna
Element Materials Technology AB, Karlskoga
Force Technology Sweden AB, Västerås
Force Technology Sweden AB, Solna
FORCE Technology Sweden AB, ÖREBRO
Holger Andreasen AB, Örebro
Kiwa Inspecta AB, Mölndal
Labino AB, Vallentuna
NDT Training Center AB, Västerås
Sandvik AB, Sandviken
SQC Swedish Qualification Centre AB, Täby
SSAB Special Steels, Oxelösund
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
WesDyne Sweden AB, Täby
Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 135, Non-destructive testing
ISO/TC 135/SC 2, Surface methods
ISO/TC 135/SC 3, Acoustical methods
ISO/TC 135/SC 4, Eddy current methods
ISO/TC 135/SC 5, Radiation methods
ISO/TC 135/SC 6, Leak detection methods
ISO/TC 135/SC 7, Personnel qualification
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds
CEN/TC 138, Non-destructive testing
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
ECISS/TC 110/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander

Måns Sjölander
Projektledare
08-55552147
mans.sjolander@sis.se

Erika Vanhainen

Erika Vanhainen
Projektassistent
08-55552286
erika.vanhainen@sis.se

Relaterat