Standardutveckling · SIS/TK 125

Oförstörande provning

Genom oförstörande provning kan kvalitetskrav kontrolleras vid tillverkning,          installation och reparation - utan att deformera eller förstöra produkten. Det är vanligt      att oförstörande provning också används för att leta efter sprickor eller andra skador          på utrustning som är i drift. Metoderna används flitigt inom kärnkraft och tryckkärl som    ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Men det blir allt vanligare att de även        tillämpas inom andra områden för att minimera kassationer.

Med oförstörande provning menas oförstörande provningsmetoder som exempelvis röntgen, ultraljud och olika metoder för ytkontroll. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt 
att säkerställa utformning av olika produkter.

Kommittén är ett forum för experter inom området. De är med och aktivt påverkar 
innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att tillförsäkra säkra anläggningar genom kontroll av produkter innan de
levereras och återkommande kontroller under drift. De omfattar såväl krav på utbildning och examinering av kontrollpersonal som provningsmetoder och kvalitetsklasser för produkter. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att säkerställa att
produkter är fria från inre fel som sprickor och andra skadliga håligheter. Det skapar
därmed förutsättningar för säkra anläggningar.

Standarderna beskriver oförstörande provning av metalliska material som plåt, stång, smiden och gjutgods liksom svetsade och på annat sätt sammanfogade konstruktioner.
De ger också konstruktörer förslag på kvalitetskrav som baseras på kvalitetsklasser inom
till exempel svetsningsområdet.
 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 37 standarder
ISO 10893-6, Oförstörande provning av stålrör - Del 6: Radiografisk provning av svetsen hos svetsade stålrör för detektering av imperfektioner
ISO 10893-7, Oförstörande provning av stålrör - Del 7: Digitalröntgenprovning av svetssömmen hos svetsade stålrör för detektering av fel
ISO 11484, Stålprodukter - Arbetsgivarens kvalificeringssystem för oförstörande provnings (OFP)-personal
ISO 20486, Oförstörande provning- Läckprovning- Kalibrering av referensläckage för gaser
ISO 21453, Non-destructive testing - Test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
EN ISO 3452-1, Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer
EN ISO 3452-2, Oförstörande provning - Provning med penetrant - Del 2: Provning av penetrantmaterial
ISO/TS 25108, Oförstörande provning - Guide for träningsorganisationer för OFP personal
ISO 22232-3, Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test Equipment - Part 3: Combined equipment
ISO 11666, förstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Acceptansnivåer
ISO 15549, Oförstörande provning - Induktiv provning - Allmänna principer
EN ISO 16018, Oförstörande provning - Terminologi - Termer som används vid ultraljudprovning med phased array teknik
ISO 23243, Oförstörande provning - Ultraljudsprovning med array-teknik - Terminologi
ISO 3452-1, Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer
ISO 3452-2, Oförstörande provning - Provning med penetrant - Del 2: Provning av penetrantmaterial
ISO 17640, Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering
EN 12543-2, Oförstörande provning - Röntgenutrustningar - Karakterisering av brännfläck hos industriella röntgenutrustningar - Del 2: Röntgenmetod med hålkamera
ISO 11699-2, Oförstörande provning - Röntgenfilm för användning inom industrin - Del 2: Kontroll av filmframkallning med hjälp av referensvärde
ISO 12718, Oförstörande provning - Induktiv provning - Terminologi
EN ISO 22232-3, Oförstörande provning- Karakterisering och verifiering av utrustning för ultraljudsprovning - Del 3: Kombinerad utrustning
EN 17290, Oförstörande provning- Ultraljudsprovning- Undersökning av förlust av tjocklek på grund av erosion och/eller korrosion med hjälpTOFD-teknik
EN ISO 23243, Oförstörande provning - Ultraljudsprovning med array-teknik - Terminologi (ISO/FDIS 23243:2020)
ISO 23864, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of (semi-) automated Full Matrix Capture / Total Focusing Method technology
ISO 10893-3/Amd 1, Oförstörande provning av stålrör - Del 3: Automatiserad läckfältsprovning runt omkretsen hos sömlösa och svetsade (förutom pulverbågsvetsade) ferromagnetiska stålrör för detektering av längs- och/eller tvärgående fel
EN 17501, Oförstörande provning - Termografi - Aktiv termografi med laserexitering
EN 17391, Oförstörande provning - Akustisk emission - Övervakning med akustisk emission avv metalliska tryckbärande anordningar och konstuktioner under drift -Allmänna krav
ISO 24647, Non-destructive testing-Standard test method for robotic ultrasonic testing
EN 13477-2, Oförstörande provning - Akustisk emission - Karakterisering av utrustning - Del 2: Kontroll av funktion
ISO 10675-1, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 1: Stål, nickel, titan och deras legeringar
ISO 10675-2, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 2: Aluminium och dess legeringar
ISO 4773, Non-destructive testing—Method—Ultrasonic Guided wave inspection using phased array technique
ISO 4774, Non-destructive testing—Standard test method for scanning acoustic microscopy
ISO 4776, Non-destructive testing—Standard test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
ISO 4761, Oförstörande provning av svetsar- Ultraljudsprovning med phased array-teknik (PAUT) av tunna stålkomponenter - Acceptansnivåer
ISO 17636-1, Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film
ISO 17636-2, Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer
ISO 9712, Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal
Visa fler Visa färre
Utgivet 184 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 125/AG 01, Ytmetoder
SIS/TK 125/AG 02, Ultraljudsprovning
SIS/TK 125/AG 03, Induktiv provning
SIS/TK 125/AG 04, Radiografisk provning
SIS/TK 125/AG 05, Läcksökning
SIS/TK 125/AG 06, Kvalificering av personal
SIS/TK 125/AG 07, Termografisk provning
SIS/TK 125/AG 08, Akustisk emission
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
AB SKF, GÖTEBORG
CSM NDT Certification AB, KARLSKOGA
DEKRA Industrial AB, Solna
Force Kiwa Aerospace Testing AB, VÄSTERÅS
Kiwa Inspecta, Västerås
Kiwa Inspecta AB, MÖLNDAL
Kiwa Inspecta AB, Solna
Labino AB, VALLENTUNA
NDT Training Center AB, VÄSTERÅS
SQC Swedish Qualification Centre AB, TÄBY
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Strålsäkerhetsmyndigheten, STOCKHOLM
WesDyne Sweden AB, Täby
Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 135, Non-destructive testing
ISO/TC 135/SC 2, Surface methods
ISO/TC 135/SC 3, Ultrasonic testing
ISO/TC 135/SC 3/WG 5, Ultrasonic test equipment
ISO/TC 135/SC 4, Eddy current testing
ISO/TC 135/SC 5, Radiographic testing
ISO/TC 135/SC 6, Leak testing
ISO/TC 135/SC 7, Personnel qualification
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 7, Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)
ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds
CEN/TC 121, Welding and allied processes
CEN/TC 121/WG 21, Testing of welds
CEN/TC 138, Non-destructive testing
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Produktguide

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se