Standard Svensk standard · SS-EN 1779

Oförstörande provning - Täthetsprovning - Kriterier för val av metod och teknik

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1779/A1:2004

Omfattning
Denna europastandard beskriver kriterier för val av den mest lämpliga metoden och tekniken för utvärdering av täthet genom indikation eller mätning av ett gasläckage. Bilaga A, normativ, gör det möjligt att jämföra normala provningsmetoder. Täthetsprovning med hydrostatiskt prov, ultraljud eller elektromagnetiska metoder omfattas inte av detta dokument. Denna standard kan användas för utrustning som kan utsättas för under- eller övertryck.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection

Artikelnummer: STD-25569

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-08-27

Antal sidor: 39