Standard Swedish standard · SS-EN 1779

Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection

Status: Valid · Amended by: SS-EN 1779/A1:2004

Scope
Denna europastandard beskriver kriterier för val av den mest lämpliga metoden och tekniken för utvärdering av täthet genom indikation eller mätning av ett gasläckage. Bilaga A, normativ, gör det möjligt att jämföra normala provningsmetoder. Täthetsprovning med hydrostatiskt prov, ultraljud eller elektromagnetiska metoder omfattas inte av detta dokument. Denna standard kan användas för utrustning som kan utsättas för under- eller övertryck.

Subjects

Non-destructive testing (19.100)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-25569

Edition: 1

Approved: 8/27/1999

No of pages: 39