Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10893-8:2011

Oförstörande provning av stålrör - Del 8: Automatiserad ultraljudprovning av sömlösa och svetsade stålrör för detektering av lamineringsfel (ISO 10893-8:2011)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 10893-8:2011/A1:2020

Omfattning
This part of ISO 10893 specifies requirements for automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections
a) in the pipe body (full peripheral testing) of seamless and welded, except submerged arc-welded (SAW), steel tubes, or
b) in the area adjacent to the weld seam of welded steel tubes, and optionally
c) at the ends (full peripheral testing) of seamless and welded tubes.

This part of ISO 10893 can also be applicable to the testing of circular hollow sections.

NOTE For welded tubes, see ISO 10893-9 for an alternative test method for the detection of laminar imperfections in steel strip/plate prior to tube forming.

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20) Stålrör (77.140.75)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of steel tubes - Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections (ISO 10893-8:2011)

Artikelnummer: STD-79375

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10246-14 , SS-EN 10246-16 , SS-EN 10246-17