Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10893-6:2019

Oförstörande provning av stålrör - Del 6: Radiografisk provning av svetsen hos svetsade stålrör för detektering av imperfektioner (ISO 10893-6:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for film-based radiographic X-ray testing of the longitudinal or helical weld seams of automated fusion arc-welded steel tubes for the detection of imperfections. It can also be applicable to the testing of circular hollow sections. NOTE As an alternative, see ISO 10893-7 for digital radiographic testing.

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Ultraljudprovning av metalliska material (77.040.20) Stålrör (77.140.75)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of steel tubes - Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-6:2019)

Artikelnummer: STD-80010526

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-19

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 10893-6:2011