Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17637:2017

Oförstörande provning av svetsar - Visuell provning av smältsvetsförband (ISO 17637:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 17637:2016 specifies the visual testing of fusion welds in metallic materials. It may also be applied to visual testing of the joint prior to welding.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8024387

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 17637:2011