Standard Svensk standard · SS-EN 15305:2008/AC:2009

Oförstörande provning - Provningsmetod för analys av restspänning genom röntgendiffraktion

Status: Gällande

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive Testing - Test Method for Residual Stress analysis by X-ray Diffraction

Artikelnummer: STD-71857

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-30

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 15305:2008