Standard Svensk standard · SS-EN 15305:2008

Oförstörande provning - Provningsmetod för analys av restspänning genom röntgendiffraktion

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 15305:2008/AC:2009

Omfattning
This European Standard describes the test method for the determination of macroscopic residual or applied stresses non-destructively by X-ray diffraction analysis in the near-surface region of a polycrystalline specimen or component.

All materials with a sufficient degree of crystallinity can be analysed, but limitations may arise in the following cases (brief indications are given in Clause 12):

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive Testing - Test Method for Residual Stress analysis by X-ray Diffraction

Artikelnummer: STD-67048

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-08-22

Antal sidor: 96