Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23278:2015

Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar - Acceptansnivåer (ISO 23278:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23278:2015

Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar - Acceptansnivåer (ISO 23278:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard anger acceptansnivåer för indikationer från diskontinuiteter i svetsar i ferro-magnetiska stål, som upptäcks vid magnetpulverprovning. Acceptansnivåer är primärt avsedda för provning vid tillverkning. ANM. De kan även användas för kontroll i drift. Acceptansnivåerna enligt denna standard är baserade på möjligheter till indikering vid användning av meto-der angivna i ISO 17638 och parametrar enligt bilaga A. Acceptansnivåerna kan relateras till standarder för svetsning, tillämpningsstandarder, specifikationer eller koder En sådan relation visas i ISO 17635 for ISO 5817. Acceptansnivåer för grupperade indikationer täcks inte av den här internationella standarden

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23278:2015

Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar - Acceptansnivåer (ISO 23278:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels (ISO 23278:2015)

Artikelnummer: STD-8013979

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-09

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 23278:2015

Ersätter: SS-EN ISO 23278:2009