Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23278:2015

Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar - Acceptansnivåer (ISO 23278:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies acceptance levels for indications from imperfections in ferromagnetic steel welds detected by magnetic particle testing.

The acceptance levels are primarily intended for use during manufacture examination.

NOTE They can also be used for in-service inspection.

The acceptance levels in this International Standard are based on detection capabilities that can be expected when using techniques specified in ISO 17638 and parameters recommended in Annex A. The acceptance levels can be related to welding standards, application standards, specifications or codes. Such a relationship is shown in ISO 17635 for ISO 5817.

Acceptance levels for grouped indications are not covered by this International Standard.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-105858

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-09

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 23278:2015

Ersätter: SS-EN ISO 23278:2009