Standard Swedish standard · SS-EN ISO 23278:2015

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels (ISO 23278:2015)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 23278:2015

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels (ISO 23278:2015)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard anger acceptansnivåer för indikationer från diskontinuiteter i svetsar i ferro-magnetiska stål, som upptäcks vid magnetpulverprovning. Acceptansnivåer är primärt avsedda för provning vid tillverkning. ANM. De kan även användas för kontroll i drift. Acceptansnivåerna enligt denna standard är baserade på möjligheter till indikering vid användning av meto-der angivna i ISO 17638 och parametrar enligt bilaga A. Acceptansnivåerna kan relateras till standarder för svetsning, tillämpningsstandarder, specifikationer eller koder En sådan relation visas i ISO 17635 for ISO 5817. Acceptansnivåer för grupperade indikationer täcks inte av den här internationella standarden

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 23278:2015

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels (ISO 23278:2015)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8013979

Edition: 2

Approved: 3/9/2015

No of pages: 20

Also available in: SS-EN ISO 23278:2015

Replaces: SS-EN ISO 23278:2009