Standard Swedish standard · SS-EN ISO 23278:2015

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels (ISO 23278:2015)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard anger acceptansnivåer för indikationer från diskontinuiteter i svetsar i ferro-magnetiska stål, som upptäcks vid magnetpulverprovning.

Acceptansnivåer är primärt avsedda för provning vid tillverkning.

ANM. De kan även användas för kontroll i drift.

Acceptansnivåerna enligt denna standard är baserade på möjligheter till indikering vid användning av meto-der angivna i ISO 17638 och parametrar enligt bilaga A. Acceptansnivåerna kan relateras till standarder för svetsning, tillämpningsstandarder, specifikationer eller koder En sådan relation visas i ISO 17635 for ISO 5817.

Acceptansnivåer för grupperade indikationer täcks inte av den här internationella standarden

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8013979

Edition: 2

Approved: 3/9/2015

No of pages: 20

Also available in: SS-EN ISO 23278:2015

Replaces: SS-EN ISO 23278:2009