Standard Svensk standard · SS-EN 1330-2

Oförstörande provning - Terminologi - Del 2: Termer gemensamma för alla OFP-metoder

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1330-2 T1

Omfattning
Specifies the common terms for two or more non-destructive testing procedures.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Tyska Franska Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non destructive testing - Terminology - Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods

Artikelnummer: STD-25046

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 17