Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15589:2014

Oförstörande provning - Metod för tredjepartsgodkännande av OFP-personal enligt bestämmelserna i Direktiv 97/23/EC

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15589:2014

Oförstörande provning - Metod för tredjepartsgodkännande av OFP-personal enligt bestämmelserna i Direktiv 97/23/EC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report provides a methodology for approval of NDT personnel under the provisions of Directive 97/23/EC, Annex 1, section 3.1.3. The provisions of Guideline 6/13 are detailed herein to ensure a consistent approach and a high level of confidence in the approval of NDT personnel by RTPO’s through widespread adoption of the criteria and approval processes detailed herein. A flow diagram illustrating this methodology is presented in Annex A.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15589:2014

Oförstörande provning - Metod för tredjepartsgodkännande av OFP-personal enligt bestämmelserna i Direktiv 97/23/EC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC

Artikelnummer: STD-101609

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-04

Antal sidor: 20