Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15549:2019

Oförstörande provning - Induktiv provning - Allmänna principer (ISO 15549:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the general principles to be applied to non-destructive eddy current examination of products and materials in order to ensure defined and repeatable performance. It includes guidelines for the preparation of application documents which describe the specific requirements for the application of the eddy current method to a particular type of product.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Eddy current testing - General principles (ISO 15549:2019)

Artikelnummer: STD-80012008

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-05-21

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 15549:2011