Standard Svensk standard · SS-ISO 10878:2013

Oförstörande provning - Infraröd termografi - Ordlista (ISO 10878:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10878:2013 defines terms used in infrared thermography for non-destructive testing and forms a common basis for standard general use.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Infrared thermography - Vocabulary (ISO 10878:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100057

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-24

Antal sidor: 44