Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17640:2018

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering (ISO 17640:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17640:2018

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering (ISO 17640:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard preciserar tekniker för manuell ultraljudsprovning av smältsvetsar i metalliska material med tjocklek ≥ 8 mm med låg dämpning för ultraljud (särskilt genom spridning). vid objekttemperaturer från 0 °C till 60 °C. Den är främst avsedd för användning på svetsförband med full inträngning där både det
svetsade materialet och grundmaterialet är ferritiska.
Då materialberoende värden för ultraljud anges i denna internationella standard är de baserade på stål där ultraljudets hastighet är (5 920 ± 50) m/s för longitudinella vågor och (3 255 ± 30) m/s för transversella vågor.
Denna internationella standard anger fyra provningsnivåer som vardera motsvarar en sannolikhet för upptäckt av diskontinuiteter. Vägledning beträffande val av provningsnivåerna A, B och C ges i bilaga A.
Denna internationella standard anger att kraven för provningsnivå D, vilken är avsedd för särskilda tillämpningar, ska vara i överensstämmelse med allmänna krav. Provningsnivå D kan endast användas när denna anges av specifikation. Detta omfattar provning av andra metaller än ferritiska stål, provningar på svetsar med partiell inträngning, provningar med automatiserad utrustning och provningar vid objekttemperaturer utanför intervallet 0 °C till 60 °C.
Denna internationella standard kan användas för utvärdering av diskontinuiteter för acceptansändamål, av endera av följande tekniker:
a) utvärdering baserad primärt på diskontinuitetens längd och eko-amplitud.
b) utvärdering baserad på bestämning av en diskontinuitetens karaktär och storlek genom förflyttning av sökaren.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17640:2018

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering (ISO 17640:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2018)

Artikelnummer: STD-80012619

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-12-06

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN ISO 17640:2018

Ersätter: SS-EN ISO 17640:2018