Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17640:2018

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2018)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17640:2018

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard preciserar tekniker för manuell ultraljudsprovning av smältsvetsar i metalliska material med tjocklek ≥ 8 mm med låg dämpning för ultraljud (särskilt genom spridning). vid objekttemperaturer från 0 °C till 60 °C. Den är främst avsedd för användning på svetsförband med full inträngning där både det
svetsade materialet och grundmaterialet är ferritiska.
Då materialberoende värden för ultraljud anges i denna internationella standard är de baserade på stål där ultraljudets hastighet är (5 920 ± 50) m/s för longitudinella vågor och (3 255 ± 30) m/s för transversella vågor.
Denna internationella standard anger fyra provningsnivåer som vardera motsvarar en sannolikhet för upptäckt av diskontinuiteter. Vägledning beträffande val av provningsnivåerna A, B och C ges i bilaga A.
Denna internationella standard anger att kraven för provningsnivå D, vilken är avsedd för särskilda tillämpningar, ska vara i överensstämmelse med allmänna krav. Provningsnivå D kan endast användas när denna anges av specifikation. Detta omfattar provning av andra metaller än ferritiska stål, provningar på svetsar med partiell inträngning, provningar med automatiserad utrustning och provningar vid objekttemperaturer utanför intervallet 0 °C till 60 °C.
Denna internationella standard kan användas för utvärdering av diskontinuiteter för acceptansändamål, av endera av följande tekniker:
a) utvärdering baserad primärt på diskontinuitetens längd och eko-amplitud.
b) utvärdering baserad på bestämning av en diskontinuitetens karaktär och storlek genom förflyttning av sökaren.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17640:2018

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80012619

Edition: 3

Approved: 12/6/2018

No of pages: 40

Also available in: SS-EN ISO 17640:2018

Replaces: SS-EN ISO 17640:2018